Puumerkki
: vain tukkumyynti

Muut SPY:n jäsenliikkeet: puuinformaatio