ISOTEX tak- och väggskiva

Isotex-skivorna har en fabriksmonterad papper- eller textilyta som tål solljus mycket väl. ISOTEX är en porös träfiberskiva, där bindemedlet är den kåda som naturligt finns i träet. Tack vare porösiteten förbättrar ISOTEX skivorna akustiken samt värmeisoleringen.

Miljövänlighet

Den teknologi som används vid tillverkningen av ISOTEX tak- och väggskivor är miljövänlig. Som råmaterial används närproducerad barrträdsflis av god kvalitet. Den fibermassa som fås vid malningen av träflisen blandas med vatten, pressas till skivor och torkas. För att tillverka träfiberskivor används inte lim eller andra kemikalier, utan den naturliga kådan som ingår i träet utgör som bindemedel. För ytbeläggning av träfiberskivorna med papper eller textil används bara vattenbaserade limsorter. I ISOTEX -skivan bevaras alla de egenskaper som är typiska för trä – styrka, seghet och värme. The Building Information Foundation RTS har bevisat att ISOTEX är ett byggmaterial som svarar mot emissionsklassen M1.

Användning

ISOTEX tak- och väggskivor erbjuder olika slags lösningar. ISOTEX -skivorna håller inomhustemperaturen stabil – enligt behov antingen varm eller sval. Samtidigt garanterar de en naturlig ventilation i byggnaden. Alla ISOTEX-väggskivor med tapetyta är tvättbara. Tak- och väggskivorna kan vid behov målas (använd bara vattenlösliga färger och väggskivor med textilyta lackeras (använd bara vattenlösligt lack). Lackering gör det lättare att hålla textilytan ren.

 

 


 

Sertifikat


Lätt att montera

Det är lätt, snabbt samt dammfritt att montera ISOTEX vägg- och taksivor på alla slags underlag. ISOTEX-skivan är ett naturligt byggnadsmaterial som “andas”. Skivorna skall få acklimatiseras i det rum som skall inredas i 24 timmar innan monteringen inleds. ISOTEX -skivorna kan monteras på en tak- eller väggyta av trä eller gipsskiva med lim eller häftklamrar. Det behövs regling för elledningar bara på ojämna sten- eller betongväggar. Reglingen gör det möjligt att gömma ledningarna under skivorna. Kontrollera att väggar och tak är raka och skåla dem raka vid behov.


Montering av takskivor

Vid regling skall man använda 44-70 mm breda träribbor. Fäst ribborna med 280 mm mellanrum mätt från mitten av regeln. Fäst skivorna med häftklamrar på reglarna, se till att häftklamrarnas mellanrum är minst 100 mm. Häftklamrarnas längd skall vara 10-14 mm. Fäst de yttersta skivorna med spik eller skruv så att taklisten täcker dem. Skivorna skall alltid fästas utmed reglarna. Det bästa resultatet får man om de längsgående reglarna placeras i riktning mot det fallande ljuset i rummet.

 


Montering av väggskivor

Montering på regling:

För att göra reglingen skall man använda 19x44 mm:s träribbor. Ribborna fästs med 290 mm:s mellanrum (mätt från mitten på ribban). Applicera limklickar i mitten på skivans baksida med ca 200 mm:s mellanrum, så att skivan fästs vid regeln. Fäst skivorna med häftklamrar (klamrarnas längd 10–14 mm) vid reglingen, mellanrummet mellan klamrarna bör vara under.

Montering med lim:

Applicera limränder längs kanterna på baksidan av skivan (på ca 20 mm:s avstånd från skivans kant) samt mitt på skivan efter varje 200 mm. Tryck skivan på väggen litet längre från den andra skivan samt flytta den i flankriktning, så att limmets yta jämnas ut och skivan fäster sig vid väggen utan stöd. Kan förstärkas med häftklamrar. OBS! Följ limtillverkarens anvisningar!